Ylakių bažnyčia – Br.Jonušo festivalis

Dalyvauja „Trimitas“, dir. K. Daugėla

Programa:

1. Jeronimas Kačinskas (1907-2005) Terra tremuit ar. K. Daugėla
2. Mykalojus Konstantinas Čiurlionis (1813-1883) Preliudas Op.3 ar. K. Daugėla
3. Mykalojus Konstantinas Čiurlionis (1813-1883) Kyrie eleison ar. K. Daugėla
4. Juozas Naujalis (1869-1934) Svajonė ar.K.Daugėla
5. Kazys Daugėla Šv.Kazimiero choralas