XV-asis Br. Jonušo pučiamųjų orkestrų festivalis

XV-asis Br. Jonušo pučiamųjų orkestrų festivalis ir Respublikinė pagyvenusių žmonių

Dainų šventė, skirta Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui

2014 m. birželio 8 d. 15.30 val. Telšiai

P R O G R A M A

1. harm. J. Tallat-Kelpša, ar. J. Cechanovičius Lietuvių liaudies daina „Tris dienas“

2. G. Purlys, žodž. K. Binkio, ar. J. Cechanovičius Tamošius Bekepuris

3. G. Savina, žodž. J. Marcinkevičiaus Lietuva

4. J. Naujalis Lietuva brangi

5. K. Vasiliauskas, žodž. S. Gedos Žemė Lietuvos

6. A. Raudonikis, žodž. J. Lapašinsko Tau mama, solistė Marta Lukošiūtė

7. A. Raudonikis, žodž. P.Gaulės Jau vaikystė nuskambėjo, solistė Marta Lukošiūtė

8. A. Raudonikis, žodž. L. Petkevičienės Paskutinis tango, solistė Judita Leitaitė

9. A. Raudonikis, žodž. St. Žlibino Man meilės reikia, solistė Judita Leitaitė

10. A. Raudonikis“, žodž. A. Baltakio Argi mes kalti, solistė Judita Leitaitė

11. A. Raudonikis Linksmieji muzikantai

12. T. Adomavičius Skambėkite trimitai

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas D. Staponkus