“XIV Br. Jonušo pučiamųjų orkestrų festivalis“

“XIV Br. Jonušo pučiamųjų orkestrų festivalis“ Ylakiuose, Skuodo raj.
Dalyvauja „Trimitas“, dir. K. Daugėla
VPIO „Trimitas“ koncerto 13.00 val.
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje programa:

1. Jeronimas Kačinskas (1907-2005) ar. K. Daugėla “Terra tremuit”
2. Johann Sebastian Bach (1685 -1750) Choralas “Jesus bleibet meine Freude”
iš kantatos „Herz und Mund und Tat und Leben”, BWV 147
3. Mykalojus Konstantinas Čiurlionis (1813-1883), ar. K. Daugėla “Kyrie eleison”
4. Juozas Naujalis (1869-1934) ar.K.Daugėla “Svajonė”
5. Kazys Daugėla “Ave vita”
6. Kazys Daugėla “Šv.Kazimiero choralas”

Po Šv.mišių žygiavimas Ylakių m. centro gatvėmis.
“Trimito” programoje žygio maršai:

1. T.Adomavičius „Visada pirmyn“
2. J.Schramel, ar.T.Adomavičius “Viena yra Viena”
3. A.Rodžers „Sal Samba“
4. Br.Jonušas Maršas „Nedėlios rytelį“

Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro “Trimitas” koncerto Ylakių m. aikštėje programa.

Dalyvauja Šilutės m. merginų choreografinė grupė “Pamarietė”. Vadovė Judrė Railienė

1. Br.Jonušas – Iškilmingas maršas „Ramovėnai žengia“
2. K.Daugėla – „Fortūna“
3. R.Pauls – “Kaip senoj dainoj”
4. K.Daugėla – „Pasveikinimas“
5. E. Osterling – Koncertinis maršas “Bandology”
6. K.Daugėla – Lietuvių liaudies dainų pynė „Sugrįžki, jaunyste“
7. K.Daugėla – “Pamario maršas”
8. ar. K.Daugėla – “ABBA LIVE”
9. K.Daugėla – „Orkestro atostogos“
10. T.Hatley, ar. K.Daugėla – “Ku Ku Song” (Gegutės daina)
11. M.Wilson – “76 trombonai”
12. ar. K. Butterstein – “Top hitai ir Pietų karnavalas”
13. Br.Jonušas – Maršas „Plaukia sau laivelis“