VIII-ojo pučiamųjų orkestrų festivalio „Skambėkite trimitai“ programa II-ąjame šiaurės Lietuvos chorų festivalyje

2017 m. gegužės 20 d. 17 val. Pasvalys
E I S E N A

1. T. Adomavičius Visada pirmyn
2. B. Dvarionas Maršas „Vilnius“

3. M. Wilson, ar. N. Iwai 76 trombonai
4. L. Denza, ar. A. Reed Funiculi Funicula
5. Br. Jonušas Gaudžia trimitai

P R O G R A M A

1. T. Adomavičius Skambėkite trimitai

2. R. Balčiūnas, ar. U. Vaiginis Žemaitiški žaidimai
3. S. Šimkus, žodž. J. Zauerveino, ar. K. Daugėla „Lietuviais esame mes gimę“, diriguoja Mindaugas Radzevičius
4. Č. Sasnauskas, žodž. Maironio Kur bėga Šešupė, diriguoja prof. Tadas Šumskas
5. A. Martinaitis, žodž. A. Strazdo Aušros žvaigždė, diriguoja Robertas Lavickas
6. Lietuvių liaudies daina, ar. D. Zakaras O kai sauliūtė tekėjo, diriguoja Algirdas Šumskis
7. G. Savinienė, žodž. J. Marcinkevičiaus, ar. R. Giedraitis Lietuva, diriguoja Genovaitė Kumpienė
8. L. Vilkončius, žodž. S. Žlibino, ar. R. Giedraitis Tokia esu, diriguoja Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė
9. G. Kuprevičius, žodž. K. Sajos, ar. J. Cechanovičius Skriski, skriski Lietuvėlėn, diriguoja Artūras Dambrauskas
10. G. Abarius, žodž. A. Antanavičiaus, ar. R. Giedraitis Širdžių kalba, diriguoja Gediminas Ramanauskas
11. V. Miškinis, žodž. L. Skučaitės, ar. V. Miškinis Lietuva, diriguoja Ksaveras Plančiūnas
12. L. Adomaitis, G. Paškevičius, žodž. P. Žlabio, ar. J. Jasinskio Kol kartu, diriguoja Danguolė Beinarytė
13. G. Abarius, žodž. G. Zdebskio, ar. R. Giedraitis Dieve, laimink Lietuvą, diriguoja Rimvydas Mitkus
14. S. Petreikis, R. Mitkus, žodž. S. Petreikio, U. Kleinauskaitės, ar. R. Giedraitis Ei vaka, diriguoja Kastytis Barisas
15. L. Rimša, ar. U. Vaiginis Strazdas
16. A. Fokas, ar. J. Cechanovičius Mano miestui
17. B. Gorbulskis, žodž. J. Marcinkevičiaus, ar. K. Daugėla Ant kiekvieno kalnelio, dirigentas prof. Vytautas Miškinis
18. J. Naujalis, žodž. Maironio Lietuva brangi, diriguoja prof. Lionginas Abarius
19. J. Gudavičius, žodž. K. Vanagėlio-Sakalausko Kur giria žaliuoja, diriguoja prof. Vytautas Miškinis

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Dalyvauja merginų choreografinė grupė, vadovė Lilija Bernatavičienė

Vadovas D. Staponkus