VIII-ojo pučiamųjų orkestrų festivalio “Skambėkite trimitai” koncertas Lietuvos bokso federacijos renginyje

2017 m. kovo 7 d. 17.00 val. Lietuvos edukologijos universitete Vilniuje

P R O G R A M A

1. V. Kudirka, ar. K. Daugėlos Tautiška giesmė
2. S. Šimkus, ar. K. Daugėlos Lietuviais esame mes gimę
3. B. Jonušas Gaudžia trimitai
4. T. Adomavičius Visada pirmyn
5. T. Adomavičius Ėjo senis
6. B. Jonušas Plaukia sau laivelis
7. R. Balčiūnas, ar. U. Vaiginio Žemaitiški žaidimai
8. M. Tamošiūnas, red. K. Daugėlos Džiaugsmas
9. L. Rimša, ar. U. Vaiginio Strazdas
10. R. Giedraitis Subatos vakarėlį

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Dalyvauja merginų choreografinė grupė (vadovė Lilija Bernatavičienė)

Vadovas Deividas Staponkus