VIII-asis Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų festivalis skambės VPIO “Trimitas” salėje

festivlisKovo 11-ąją, vienam žymiausių nepriklausomos Lietuvos kapelmeisterių ir kompozitorių Broniui Jonušui, būtų sukakę 116 metų. Jis daug metų vadovavo pučiamųjų instrumentų orkestrams, sukūrė visą pluoštą skambių ir patrauklių maršų, jo kūriniai tapo lietuvių instrumentinės muzikos klasika.

1994 m. 3-iajai Vilniaus vaikų muzikos mokyklai, turinčiai didelį pučiamųjų instrumentų skyrių, prof. Algirdui Budriui pasiūlius ir Emilijai Jonušienei sutikus, Vilniaus miesto savivaldybė suteikė Broniaus Jonušo vardą.

1996 m. mokykla organizavo I pučiamųjų instrumentų orkestrų, ansamblių ir solistų festivalį, skirtą garsinti B. Jonušo kūrybą, propaguoti pučiamųjų muziką.

Šiais metais, vasario 19-22 d. Vilniaus Br. Jonušo muzikos mokykla bendradarbiaudama su Lietuvos valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“ organizuoja VIII-ąjį Broniaus Jonušo vardo solistų, ansamblių ir orkestrų festivalį. Į festivalį atvyks mokiniai ir mokytojai iš daugelio Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, 82 solistai, 27 ansambliai ir 11 orkestrų. Vasario 19 d. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje – Solistų diena, vasario 20 d. – Ansamblių diena. Vasario 21 d. Orkestrų diena ir baigiamieji festivalio akordai skambės, Lietuvos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ salėje. Čia bus apdovanoti kolektyvai už geriausią atlikėjišką kultūrą, geriausią Br. Jonušo arba kito lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą ir orkestro profesionalumą. Visiems dalyviams ir nominantams įteikiami specialūs valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ prizai. Vasario 22 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II Kongresų rūmų kamerinėje salėje, šio festivalio svečio, trimito virtuozo Miroslav Petkov (Bulgarija) koncertas. Jam akompanuos Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos koncertmeisterė, ekspertė Dovilė Bagdonaitė.