VII-ojo tarptautinio pučiamųjų orkestrų festivalio „Skambėkite trimitai“ programa Dano Pozniako tarptautiniame jaunimo bokso turnyre

2016 m. kovo 23 d. 17.00 val. Lietuvos edukologijos universitetas

P R O G R A M A

1. B. Jonušas Plaukia sau laivelis
2. B. Jonušas Gaudžia trimitai
3. B. Jonušas Nedėlios rytelį
4. B. Jonušas Ramovėnai žengia
5. T. Adomavičius Visada pirmyn
6. T. Adomavičius Ėjo senis
7. K. Daugėla Ąžuolėlis
8. V. Kudirka, ar. K. Daugėla Tautiška giesmė
9. M. Tamošiūnas Olimpinis maršas
10. G. Svilainis Visos upės

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Dalyvauja merginų choreografinė grupė, vadovė Lilija Bernatavičienė

Vadovas Deividas Staponkus