VII-asis tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite trimtai“

2016 m. vasario 3 d. 11.30 val. Vilniaus Rotušės aikštėje

P R O G R A M A

1. T. Adomavičius Visada pirmyn
2. T. Adomavičius Skambėkite trimitai
3. J. Tallat-Kelpša, ar. K. Daugėla Kur lygūs laukai
4. B. Jonušas Gaudžia trimitai
5. B. Jonušas Nedėlios rytelį
6. T. Adomavičius Ėjo senis
7. M. Tamošiūnas Olimpinis maršas

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas D. Staponkus