„Trimito“ vasaros muzikos“ koncertas „Skinsiu raudoną rožę“ Žagarės vyšnių festivalyje

 

2014 m. liepos 20 d. 16 val. Žagarė
P R O G R A M A
1. „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Kur balti keliai“, žodž. J. Strielkūno solistas Vladas Bagdonas
3. “Meilės elegija“, žodž. E. Selelionio solistas Vladas Bagdonas
4. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
5. „Vakaras šile“, žodž. L. Gargaso solistė Rasa Juzukonytė
6. “Tėvynė“, žodž. J. Lapašinsko solistas Tomas Pavilionis
7. “Mylėki ir lauk“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
8. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
9. „Ta nebaigta daina“, žodž. V. Sagaitytės solistas Eugenijus Chrebtovas
10. „Tėviškės keleliai“, žodž. V. Bložės solistas Eugenijus Chrebtovas
11. „Vakaro šokis“ atlieka orkestras „Trimitas“
12. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
13. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
14. „Tau mama“, žodž. J. Lapašinsko solistė Marta Lukošiūtė
15. „Jau vaikystė nuskambėjo“, žodž. P.Gaulės solistė Marta Lukošiūtė
16. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Tomas Pavilionis
17. „Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
18. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
19. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
20. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
21. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
22. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai Romualda Suchocka ir Viktoras Malinauskas
23. “Kur aukštas klevas“, žodž. P. Gaulės solistai V. Frankonis ir V. Šiškauskas
24. “Dar širdy ne sutema“, žodž. P. Gaulės solistai V. Frankonis ir V. Šiškauskas
25. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas D. Staponkus