“Trimito” 60-mečio jubiliejinis koncertas

2017 m. kovo 14 d. 18.00 val. Lietuvos radijo ir televizijos didžiojoje studijoje

P R O G R A M A

I dalis

1. L. Denza, ar. A. Reed Funiculi Funicula

2. A. Raudonikis, žodž. E.. Selelionio Švelnumas, atlieka Virgilijus Noreika

3. A. Manzanero, ar. J. Cechanovičiaus Mes esame pora (Somos Novios), atlieka Kristina Zmailaitė ir Edmundas
Seilius

4. H. Adamson, K. McCarey, ar. J. Cechanovičius Nepamirštamas meilės nuotykis (An affair to remember), atlieka
Asta Krikščiūnaitė

5. L. Rimša, ar. U. Vaiginio Strazdas

6. A. Lara Granada, atlieka Aistė Širvinskaitė, dirigentas Dainius Pavilionis.

7. L. Vilkončius, žodž. A. Baltakio Laivas, atlieka Vytautas Juozapaitis ir Valstybinis choras „Vilnius“, dirigentas
Artūras Dambrauskas

8. E. Balsys, žodž. V. Bložės Senas jūrininkas, atlieka Vladas Bagdonas ir valstybinis choras „Vilnius, dirigentas
Artūras Dambrauskas

9. M. Vaitkevičius, žodž. E. Juškevičiaus, ar. L. Vilkončiaus ir J. Cechanovičiaus Senieji Vilniaus stogai, atlieka
Valstybinis choras „Vilnius“, dirigentas Artūras Dambrauskas

10. G. Kuprevičius, žodž. K. Sajos, ar. J. Cechanovičiaus Skriski skriski Lietuvėlėn, atlieka Vytautas Juozapaitis ir
valstybinis choras “Vilnius”

11. V. Di Chiara, ar. K. Daugėlos Ispanė (La Spagnola), atlieka Rasa Juzukonytė, Raimonda Talat-Kelpšaitė,
Nomeda Vilkanauskaitė, dirigentas Jaroslavas Cechanovičius

12. M. Johannson, ar. P. Juutilainen Trimitų šventė (Trumpet Party)

13. The Monkees, ar. J. Cechanovičiaus Aš tikiu (I‘m a believer), atlieka Vladimiras Prudnikovas

14. A. Piazzolla, ar. J. Cechanovičiaus Marija iš Buenos Aires (You soy Maria de Buenos Aires), atlieka
Ieva Prudnikovaitė

15. R. Balčiūnas, ar. U. Vaiginio Žemaitiški žaidimai

 

II dalis

1. H. Izumi, ar. T. Mashima Takaraima

2. R. Allison, žodž. L. Fabian, ar. K. Daugėlos Aš tave myliu (Je t‘aime), atlieka Evelina Sašenko

3. R Racevičius, žodž. S.Žlibino, ar.K.Daugėla Atsiliepk dainoj, atlieka Eugenijus Chrebtovas
4. L. Thompson, D. Foster ir W. Afanasieff, ar. K. Daugėla Meilės netylėk, atlieka Eglė Juozapaitienė ir
Ieva Juozapaitytė

5. J. Cechanovičius, žodž. S. Povilaičio Senelė, atlieka Viktotas Malinauskas, dirigentas J. Cechanovičius

6. G. Paškevičius, žodž. E. Drungytės ar. J. Cechanovičaius Mano kraštas, atlieka Liudas Mikalauskas

7. Q. Jones ir J. Lubbock Grace, atlieka “Trimitas”, solistas Vytautas Petrauskas (saksofonas)

8. T. Leiburas, žodž. P. Širvio, ar. T. Leiburo Prie pasakų miesto, atlieka Gabrielė Lileikaitė ir Tomas Pavilionis

9. A.L. Webber, žodž. D. Black, ar. E. Bružo Netikėta daina (Unexpected song), atleika Vaida Genytė

10. L. Prima, ar. R. Giedraičio Labas vakaras (Buona Sera), atlieka Viktoras Malinauskas

11. E. Džonas, žodž. E. Drungytės, ar. J. Cechanovičius Visada yra namai, atlieka Jonas Sakalauskas,
Paulius Bagdanavičius, Tomas Pavilionis

12. L. Weber, ar. E. Bružas Būkime draugais (Amigos parasiempre)

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas Deividas Staponkus