“Trimitas” pradėjo 2016-ųjų metų edukacinių koncertų ciklą “Muzika po pamokų”

Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras “Trimitas” tęsdamas tradiciją ir aktyviai bendradarbiaudamas su įvairiomis švietimo įstaigomis, vaikams ir jaunimui 2016-aisiais metais jau pristatė edukacinę programą “Muzika po pamokų”.

Muzika – viena emocionaliausių, įtaigiausių meno rūšių, todėl, muzikos menas daro didžiulį poveikį jaunai asmenybei, jos formavimuisi, intelektui. Koncertų metu jaunimą džiugino ne tik gerai žinomos ir pažįstamos melodijos iš gražiausių animacinių bei populiarių kino filmų, bet ir muziką atspindinti vizualinė medžiaga. Šie koncertiniai renginiai skirti supažindinti moksleivius su pučiamųjų kultūra ir menu, skatinant teigiamas muzikos pažinimo ir dalyvavimo muzikiniame – kultūriniame gyvenime nuostatas.