„Trimitas“ pagerbė Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatus

trimitas vyriausybesKovo 14 d. 14 val. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose įvyko Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatų pagerbimo iškilmės, kurias transliavo LRT Kultūra.

Šiemet premijos skirtos fotomenininkei Violetai Bubelytei, poetui ir eseistui Liutaurui Degėsiui, dailininkui Algirdui Griškevičiui, dailės istorikei ir kritikei Giedrei Jankevičiūtei, operos solistei Sandrai Janušaitei-Iljoitienei, baleto artistei Olgai Konošenko, muziejininkei Margaritai Matulytei, kino kritikei Živilei Pipinytei, kompozitoriui Algimantui Vincentui Raudonikiui, tapytojui Arvydui Šalteniui, režisieriui Henrikui Vancevičiui ir pianistei Veronikai Vitaitei. Šiems 12-ai laureatų, pagerbimo iškilmėse Vyriausybės rūmų didžiojoje salėje skambės valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ fanfaros, gražiausi muzikiniai akordai ir lietuviškosios estrados klasiko Algimanto Vincento Raudonikio dainų pynė „Drauge su daina“.laureatai

Vyriausybės kultūros ir meno premijos už reikšmingus darbus Lietuvos kultūrai ir menui pradėtos skirti nuo 1997-ųjų. Šiomis premijomis siekiama skatinti Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų bei kultūrai ir menui nusipelnusių asmenų veiklą, sukurtą per pastaruosius septynerius metus bei ilgametį kūrybinį indėlį. Pretendentai atrenkami Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos, premijos skiriamos Vyriausybės sprendimu.