„Skinsiu raudoną rožę“

P  R  O  G  R  A  M  A

 

1.    Fantazija „Drauge su daina“,  atlieka orkestras „Trimitas“

2.   “Tu vistiek ateisi“, žodž. B. Dačiulio, solistė Ieva Juozapaitytė-Parulienė

3.   “Ištark mano vardą“, žodž. B.Dačiulio, solistė Ieva Juozapaitytė-Parulienė

4.   “Svaja“, žodž. E. Selelionio,  solistas Tomas Pavilionis

5.   “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio,  solistas Tomas Pavilionis

6.   “Linksmieji muzikantai“,  atlieka orkestras „Trimitas“

7.   „Vaikystės ašara“, žodž. B. Pėveraitytės, solistė Romualda Suchocka

8.   “Man meilės reikia“, žodž. St. Žlibino,  solistė Romualda Suchocka

9.  “Klouno daina“, žodž. V. Bložės,  solistas Mečislovas Subelis

10. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio,  solistas Mečislovas Subelis

11. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės, solistė Rasa Juzukonytė

12. “Laukiu tavo laiškų“,ž odž. V. Barausko, solistė Rasa Juzukonytė

13. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės, solistas Viktoras Malinauskas

14. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio, solistas Viktoras Malinauskas

15. “Tau mama“,  atlieka orkestras „Trimitas“

16. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio,  solistė Judita Leitaitė

17. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės, solistė Judita Leitaitė

18. „Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės, solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas

19. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės, solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas

20. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko, atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

 

Dirigentas  Ugnius Vaiginis

Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė