Sakralinės muzikos koncertas

Dalyvauja „Trimitas“, dir. K. Daugėla

Programa:

1. Jeronimas Kačinskas (1907-2005) ar. K. Daugėla “Terra tremuit”, (Velykų giesmė)
2. Richard Wagner (1813-1883) ar. K. Daugėla “Adagio klarnetui” , solistas prof. Algirdas Budrys (klarnetas)
3. Johann Sebastian Bach (1685 -1750) Choralas “Jesus bleibet meine Freude” , iš kantatos „Herz und Mund und Tat und Leben”, BWV 147, vargonuoja Renata Marcinkutė Lesieur
4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) ar. K. Daugėla Preliudas Op.3
5. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) ar. K. Daugėla “Kyrie eleison”
6. Juozas Naujalis (1869-1934) ar.K.Daugėla “Svajonė”
7. Kazys Daugėla (1960) “Ave vita” 4’10
8. Kazys Daugėla (1960) choralinė fantazija “Šv.Kazimiero choralas” vargonuoja Renata Marcinkutė Lesieur