Marijampolės krašto poetės Birutos Pėveraitytės autorinis koncertas „Himnas Moteriai“

iš ciklo „Trimitas-Lietuvai“

2018 m. kovo 3 d. 16.00 val.  Marijampolės kultūros centras

P R O G R A M A

 

 1. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Tėviškė, solistė Sandra Stasiūnaitė
 2. Raudonikis, ar. J. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Rudens pavasaris, solistė Sandra Stasiūnaitė
 3. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė  Tu įplaukei viena į mano sapną, solistas Edmundas Seilius
 4. Raudonikis, ar. J. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Šešupė-motinos ranka, solistas Edmundas Seilius
 5. Raudonikis, ar. J. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Vėl gimtadienis, solistė Judita Leitaitė
 6. Raudonikis, ar. J. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Ateik su vakaro šešėliu, solistė Judita Leitaitė
 7. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Išeik, tau mano kelio nesuprasti, solistas Erikas Klincevičius
 8. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Senbernis greit ves Barborą, solistas Erikas Klincevičius
 9. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Neužgauk man širdies, solistė Vaida Genytė
 10. Vasiliauskas, ar. J. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Nesakyk mama, solistė Vaida Genytė
 11. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Tėvui, solistės Vaida Genytė ir Sandra Stasiūnaitė
 12. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė  Tau, solistė Judita Leitaitė
 13. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė  Juditai, solistė Judita Leitaitė
 14. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė  Pražydo vėl meilės žiedai, solistai Sandra Stasiūnaitė, Erikas Klincevičius
 15. Raudonikis, ar. J. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė Prisimenam ir vėl jaunystę, solistas Edmundas Seilius
 16. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė  Pasakiau sudiev, solistas Edmundas Seilius
 17. Cechanovičius, žodž. B. Pėveraitytė  Himnas dainai, solistai Sandra Stasiūnaitė,  Vaida Genytė, Judita Leitaitė, Edmundas Seilius, Vladas Bagdonas, Erikas Klincevičius

                                                     

                                                    Dirigentas Jaroslavas Cechanovičius

                                                       Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė        

 

                       Vadovas                                                                                                                Deividas Staponkus