Valstybės atkūrimo dienos koncertas-minėjimas „Lietuviais esame mes gimę“

Lietuvos mokslų akademijoje

 

2014 m. vasario 13 d.

PROGRAMA

 

 

1. J. Naujalis, ar. K. Daugėla „Svajonė“, „Trimitas“, dirigentas U. Vaiginis

2. M. K. Čiurlionis, ar. K. Daugėla Preliudas, „Trimitas“, dirigentas U. Vaiginis

3. V. Laurušas „Malda“ (solo klarnetu A. Budrys), dirigentas U. Vaiginis

4. G. Savina „Lietuva“, žodž. J. Marcinkevičiaus, „Trimitas“ ir choras „Vilnius“, dirigentas P. Gylys

5. L. Vilkončius, žodž. B. Brazdžionio, L. Vilkončiaus „Garbės himnas“, „Trimitas“ ir choras „Vilnius“,
dirigentas P. Gylys

6. A. Raudonikis, žodž. J. Strielkūno „Kur balti keliai“, Vl. Bagdonas, dirigentas U. Vaiginis

7. A. Raudonikis, žodž. E. Selelionio „Meilės elegija“, Vl. Bagdonas, dirigentas U. Vaiginis

8. V. Kernagis, žodž. V. Kernagio „Baltas paukštis“, „Trimitas“ ir choras „Vilnius,
dirigentas P. Gylys

9. K. Mašanauskas, žodž. K. Mašanausko „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“, dirigentas P. Gylys

10. M. Martinaitis, žodž. M. Martinaičio „Šalis mana – širdis mana“, „Trimitas“ ir choras „Vilnius“,
dirigentas P. Gylys

11. B. Jonušas „Gaudžia trimitai“, „Trimitas“, dirigentas U. Vaiginis

12. S. Šimkus, žodž. J. Zauerveino, ar. K. Daugėlos „Lietuviais esame mes gimę“, „Trimitas“ ir
choras „Vilnius“, dirigentas P. Gylys

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis
Choro meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys

Vadovas D. Staponkus

Vadovas                                                                                                              Deividas Staponkus