“Kur balti keliai”

Dalyvauja Virgilijus Noreika, Judita Leitaitė, Viktoras Malinauskas, Vladas Bagdonas, Algis Frankonis, Vytautas Šiškauskas, Merūnas Vivulskis, Edmundas Seilius, Vaida Genytė, Romualda Suchocka, Mečislovas Subelis, Paulius Bagdanavičius,  „Trimitas“, vyr. dir. U. Vaiginis

Programa:

1. „Dainų pynė drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Kur balti keliai“,žodž.J.Strielkūnas solistas V.Bagdonas
3. “Meilės elegija“,žodž.E.Selelionio solistas V.Bagdonas
4. “Ar žinai“, žodž.Br.Mackevičiaus solistė Vaida Genytė
5. “Ištark mano vardą“,žodž.B.Dačiulio solistė Vaida Genytė
6. “Tu man atleisk“,žodž.V.Bložės solistas Viktoras Malinauskas
7. “Mano miestas“,žodž.E.Selelionis solistas Viktoras Malinauskas
8. „Vaikystės ašara“ solistė Romualda Suchocka
9. “Man meilės reikia“,žodž.St.Žlibino solistė Romualda Suchocka
10. “Mylimos akys“,žodž.J. Lapašinsko solistas Merūnas Vitulskis
11. “Klouno daina“ ,žodž.V.Bložės solistas Mečislovas Subelis
12. „Vėjo išdaigos“ solistas Mečislovas Subelis
13. “Tave matau“, žodž.P.Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
14. “Lauksiu tavo laiškų“,žodž. V.Barauskas solistė Rasa Juzukonytė
15. „Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
16. “Švelnumas“, žodž.E.Selelionis solistas Virgilijus Noreika
17. „Argi mes kalti“,žodž.A.Baltakio solistė Judita Leitaitė
18. “Paskutinis tango“,žodž.L.Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
19. „Svaja“ solistas Edmundas Seilius
20. „Vilniaus andante“ solistas Edmundas Seilius
21. “Krantų gėlė “, solistai Suchocka ir V. Malinauskas
22. “Kur aukštas klevas“,žodž.P.Gaulės solistai V.Frankonis ir V.Šiškauskas
23. “Dar širdy ne sutema“,žodž.P.Gaulės solistai V.Frankonis ir V.Šiškauskas
24. “Skinsiu raudoną rožę „Trimitas“ ir visi solistai