Koncertų ciklo „Trimitas-Lietuvai“ koncertas

2017 m. spalio 14 d. 17.00 val. Šv. Jonų bažnyčia, Vilnius

P R O G R A M A

1. J. Rutter Gloria, Magnificat, dalyvauja Irena Zelenkauskaitė (sopranas), valstybinis choras “Vilnius” (vadovas V. Bagdonas, vyr. dirigentas A. Dambrauskas)

Dirigentas Vinzenz Louis Weissenburger

Vadovas Deividas Staponkus