Koncerto Vienos pokylyje Vilniaus Rotušėje programa

Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras “Trimitas
Koncerto Vienos pokylyje Vilniaus Rotušėje 2014 m. vasario 8 d.
P R O G R A M A

1. G. Miller In the Mood
2. Z. Abreu, ar. N.Iway Tico tico
3. G. Noris Vidurnakčio pasimatymas (Midnight Randevous)
4. G. Noris Tropikų mergina
5. H. Betti, ar. H. Schneiders C‘est si bon
6. G. Noris Gentleman Jive
7. G. Noris Get Up & Swing
8. G. Noris Coconut Baby
9. G. Noris Montanos melodija (Montana Melody)
10. G. Noris Rush Hour
11. G. Noris Moonlight Fantazy
12. G. Noris Montain Rock
13. G. Noris Have a nice day
14. G. Noris Fal like Dancing
15. G. Noris Swing & Jive
16. A. L .Weber, ar. K. Daugėla Meilė keičia viską (Love change everything), solistė Nomeda
Vilkanauskaitė
17. A. Piazzolla, ar. K. Daugėla Marija iš Buenos Aires (You soy Maria), solistė Rasa Juzukonytė
18. A. L. Weber, žodž. D. Black, ar. E. Bružas Netikėta daina (Unexpected song), solistė Raimonda
Talat-Kelpšaitė
19. V. Di Chiara, ar. K. Daugėla La Spagnola, solistės Rasa Juzukonytė, Raimonda Tallat-Kelpšaitė, 20. Nomeda Vilkanauskaitė
21. Br. Graham, ar.E.Bružas Pakelk mane (You raise me up), solistas Liudas Mikalauskas
22. C. Francois, J.Reavaux, E. Juozapaitienė, ar.K.Daugėla Esu laimingas, solistas Liudas
Mikalauskas
23. B. Kaempfert, ar. K. Daugėla Keliautojai nakty (Strangers in the night), solistas Liudas
Mikalauskas

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas D. Staponkus