Koncertinė programa iš ciklo “Trimitas-Lietuvai”

Lietuvos šimtmečio dainų šventės “Vardan tos…” iškilmingame atidaryme, vėliavų pakėlimo ceremonijoje

2018 m. liepos 1 d. 12.00 val.  S. Daukanto aikštė

 

P  R  O  G  R  A  M  A

 

  1. Jonušas Gaudžia trimitai
  2. Adomavičius Visada pirmyn
  3. Šimkus, ar. K. Daugėla Lietuviais esame mes gimę, atlieka valstybinis choras „Vilnius“ (vadovas, Vladas Bagdonas), diriguoja Artūras Dambrauskas
  4. Vaiginis  Fanfaros “Vardan tos”
  5. T. Leiburas, U. Vaiginis Mes ateinam

      

                                                Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

    

 

Vadovas                                                                                                        Deividas Staponkus