Koncertas „Trimitas-Lietuvai“

2018 m. vasario 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras
P R O G R A M A

1. V. Kudirka Tautiška giesmė
2. J. Montvila, A. Abromavičius, arr. J. Cechanovičius Prienų krašto himnas, atlieka solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius
3. G. Abarius, ar. U. Vaiginis Širdžių kalba
4. G. Kuprevičius, žodž. K. Sajos, ar. J. Cechanovičiaus Skriski skriski Lietuvėlėn, atlieka solistė Kristina Zmailaitė
5. T. Leiburas, žodž. P. Širvio, ar. T. Leiburo Prie pasakų miesto, atlieka solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius
6. R. Balčiūnas, ar. U. Vaiginis Žemaitiški žaidimai
7. muz. ir žodž. V. Kernagis, arr. K. Daugėla Baltas paukštis, atlieka solistas Edmundas Seilius
8. R Racevičius, žodž. S.Žlibino, ar.K.Daugėla Atsiliepk dainoj, atlieka solistas Edmundas Seilius
9. J. Cechanovičius, žodž. S. Žlibino Lietuva – dainų šalis, atlieka solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius
10. T. Adomavičius Skambėkite trimitai
11. K. Mašanauskas, ar. K. Daugėla Lietuva, atlieka solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius
12. G. Savinienė, žodž. J. Marcinkevičiaus, ar. J. Cechanovičiaus Lietuva (Vienas žodis), atlieka solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius
13. G. Paškevičius, ar. J. Cechanovičius žodž. E. Drungytės Mano kraštas, atlieka solistas Edmundas Seilius
14. L. Adomaitis, G. Paškevičius, žodž. P. Žlabio, arr. J. Cechanovičius Kol kartu, atlieka solistas Edmundas Seilius

Papildomi kūriniai:
1. A. Raudonikis Linksmieji muzikantai
2. J. Cechanovičius Ėjo senis

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas Deividas Staponkus