Koncertas, skirtas Valstybės atskūrimo dienai „Tau, Lietuva“

2016 m. vasario 16 d. 17.00 val. Klaipėdos Švyturio arenoje

P R O G R A M A

1. A. Lehman Paradas Fortissimo
2. M. Tamošiūnas Olimpinis maršas
3. V. Kudirka, ar. K. Daugėla Tautiška giesmė, atlieka visi solistai
4. L. Denza, ar. A. Reed Funiculi, funicula
5. L. Prima, ar. N. Iwai Sing sing
6. R. H. Marin El Cumbanchero
7. M. Wilson 76 trombonai
8. V. Kernagis, žodž. B. Brazdžionio Šaukiu aš tautą, atlieka V. Genytė
9. M. Fokas, žodž. M. Martinaičio, ar. T. Šileika Jei karalium būčiau, atlieka choras „Gintarėlis“
10. E. Masytė, žodž. J. Marcinkevičiaus, ar. K. Daugėla Laisvė, atl. V. Tarasovienė
11. J. Cechanovičius, žodž. S. Žlibino Lietuva – dainų šalis, atl. V. Genytė ir choras „Gintarėlis“
12. K. Mašanauskas, ar. K. Daugėla Lietuva, atl. Choras „Gintarėlis“
13. V. Kernagis, žodž. S. Nėries ir J. Erlicko, ar. R. Giedraitis Mūsų dienos kaip šventė,
atlieka visi solistai

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis
Dirigentai Zenonas Šimkus ir Tomas Ambrozaitis
Choreografė Lilija Bernatavičienė
Dalyvauja merginų choreografinė grupė

Vadovas D. Staponkus