Edukacinės programos koncertas vaikams ir jaunimui, skirtas mokslo metų pradžiai ir laisvės dienai „Beauštanti aušrelė“

2014 m. rugsėjo 1 d. 18.45 val. Vilniaus S. Daukanto aikštė

P R O G R A M A

1. V. Kudirka, ar. K. Daugėla Tautiška giesmė
2. L. van Bethovenas, ar. J. Cechanovičius Odė džiaugsmui
3. S. Šimkus, ar. K. Daugėlos Ei, Lietuvos kareivėliai
4. G. Svilainis, pagal K. Donelaičio „Metų“ ištraukas Metų rate
5. A. Raudonikis, žodž. J. Lapašinsko Tėvynė
6. Lietuvių liaudies daina, ar. J. Cechanovičius Ko liūdi berželi
7. V. Miškinis, žodž.A. Puišytės, ar. R. Giedraitis Gražiausias sodas
8. A. Raudonikis, žodž. V. Bložės Tėviškės keleliai
9. K. Vasiliauskas, ar. J. Cechanovičius Brangiausios spalvos
10. E. Džonas, žodž. E. Drungytės, ar. J. Cechanovičius Visada yra namai
11. T. Leiburas, žodž. P. Širvio, ar. T. Leiburas Prie pasakų miesto
12. J. Cechanovičius, žodž. S. Žlibino, ar. J. Cechanovičius Lietuva, dainų šalis
13. Br. Jonušas Gaudžia trimitai

Dirigentai Ugnius Vaiginis ir Jaroslavas Cechanovičius
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas D. Staponkus