Koncertas iš ciklo “Trimitas-Lietuvai” skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti

Lietuvos Respublikos Seimas, Vitražo galerija
2018 m. vasario 15 d. 14.00 val.

P R O G R A M A

1. T. Adomavičius Skambėkite trimitai
2. R. Giedraitis Subatos vakarėlį
3. K. Daugėla Šventinis saliutas
4. S. Sasnauskas, ar. V. Rusaitytė Dūda
5. Br. Jonušas Gaudžia trimitai
6. Antanas Fokas, ar Jaroslavo Cechanovičiaus Mano miestui
7. T. Leiburas Laisvės daina
8. T. Adomavičius Visada pirmyn
9. G. Abarius, ar. U. Vaiginis Širdžių kalba
10. R. Taukus, arr. J. Cechanovičius, red. U. Vaiginis Mes kartu

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas Deividas Staponkus