Koncertas “Dainuojame Tėvynei ir laisvei” skirtas laisvės dienai ir Mokslo metų pradžiai, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti “Beauštanti aušrelė”

2017 m. rugsėjo 1 d. 18 val. Vilniaus Simono Daukanto aikštė

P R O G R A M A

1. Muzika ir žodžiai V. Kudirka Tautiška giesmė, atlieka orkestras „Trimitas“, choras „Vilnius“, ansamblis „Lietuva“. Diriguoja Artūras Dambrauskas

2. Muzika ir žodžiai grupė „Thundertale“ „Krivulė“ , atlieka orkestras „Trimitas“ , choras „Vilnius“, ansamblis „Lietuva“. Diriguoja Giedrius Svilainis

3. Muzika ir žodžiai grupė „Thundertale“, ar. G. Svilainis „Už tėvynę“ , atlieka grupė „Thundertale“, orkestro „Trimitas“ trimitininkų grupė , choras „Vilnius“, ansamblis „Lietuva“. Diriguoja Giedrius Svilainis

4. B. Andersson, B. Ulvacus, arr. E. Bružas, žodž. J. Čekatauskaitės „Mana šalis“, atlieka Vaidas Vyšniauskas, orkestras „Trimitas“, choras „Vilnius, ansamblio „Lietuva“ choras. Diriguoja Ugnius Vaiginis

5. Muzika ir žodžiai V. Kernagis „Baltas paukštis“, atlieka solistas Ugnius Vaiginis (trimitas), orkestras „Trimitas“, choras „Vilnius“, ansamblis „Lietuva“ choras. Diriguoja Artūras Dambrauskas

6. Muzika ir žodžiai lietuvių liaudies, ar. K. Daugėla „Tėvynė šaukia“, atlieka orkestras „Trimitas“, choras „Vilnius, ansamblio „Lietuva“ choras. Diriguoja Egidijus Kaveckas

7. Muzika ir žodžiai grupė „Thundertale“, ar. G. Svilainis „Protėvių valia“ , atlieka orkestras „Trimitas“ , choras „Vilnius“, ansamblis „Lietuva“ choras. Diriguoja Egidijus Kaveckas

8. Muzika ir žodžiai grupė „Thundertale“, ar. G. Svilainis „Kilkim, broliai, sakalais“ , atlieka grupė „Thundertale“, orkestras „Trimitas“, choras „Vilnius“, ansamblio „Lietuva“ choras. Diriguoja Giedrius Svilainis

9. G. Paškevičius, žodž. E. Drungytės „Mano kraštas“, solistas Emilis Korickis, orkestras „Trimitas. Diriguoja Ugnius Vaiginis

10. T. Leiburas, žodž. J. Liniauskas „Laisvės daina“, atlieka orkestras „Trimitas“, choras „Vilnius“, ansamblio „Lietuva“ choras. Diriguoja Artūras Dambrauskas

11. Muzika ir žodžiai lietuvių liaudies, ar. G. Svilainis „Stoviu aš parimus“, atlieka orkestro „Trimitas“ solistas Vytautas Petrauskas (saksofonas), ansamblis „Lietuva“. Diriguoja Giedrius Svilainis

12. G. Savinienė, žodž. J. Marcinkevičiaus, ar. Jaroslavo Cechanovičiaus Lietuva, atlieka Eugenijus Chrebtovas, orkestras „Trimitas“. Diriguoja Ugnius Vaiginis

13. G. Abarius, žodž. G. Zdebskio „Dieve, laimink Lietuvą“, atlieka orkestras „Trimitas“, choras „Vilnius“, ansamblis „Lietuva“. Diriguoja Artūras Dambrauskas

14. Muzika ir žodžiai K. Vasiliauskas, ar. grupė „Thundertale“, orkestruotė G. Svilainis „Žemėj Lietuvos“, orkestras „Trimitas“, grupė „Thundertale“, choras „Vilnius“, ansamblis „Lietuva“. Diriguoja Ugnius Vaiginis

Dirigentai – Ugnius Vaiginis, Artūras Dambrauskas, Giedrius Svilainis, Egidijus Kaveckas

Koncerto vedėjai Sigita Stankevičiūtė ir Laurynas Braškys

Vadovas Deividas Staponkus