Koncertas „Beauštanti aušrelė“

1. V. Kudirka, ar. K. Daugėlos TAUTIŠKA GIESMĖ

2. muz. ir žodž. Vytauto Kernagio BALTAS PAUKŠTIS, dainuoja „Liepaitės“

3. muz. Artūro Noviko, žodž. Almos Karosaitės KELIAS Į MOKYKLĄ, dainuoja „LIEPAITĖS“ ir „JAZZ ISLAND“

4. G. M. Ferilli, ar. K. Daugėlos TOKIA DIDELĖ MEILĖ, dainuoja Edmundas Seilius

5. Eric Levi, ar. E. Bružo AŠ TIKIU, dainuoja Kristina Zmailaitė ir Edmundas Selius

6. P. Luciani, ar. K. Daugėlos MELODRAMA, dainuoja Vaidas Vyšniauskas

7. muz. Algimanto Raudonikio, žodž. Eduardo Selelionio ŠVELNUMAS, dainuoja Virgilijus Noreika

8. muz. Benjamino Gorbulskio, žodž. Violetos Palčinskaitės MANO GIMTINĖ, dainuoja Asta Krikščiūnaitė

9. muz. Liel, žodž. Izraelio prezidento Shimon Peres VILTIES SPINDULYS (Ray of hope), dainuoja Asta Krikščiūnaitė ir Vaidas Vyšniauskas

10. muz. Algimanto Raudonikio, žodž. Eduardo Selelionio VILNIAUS ANDANTE, dainuoja Virgilijus Noreika ir „LIEPAITĖS“

11. Andrew Lloyd Weber, ar. E.Bružo BŪKIME DRAUGAIS, dainuoja A. Krikščiūnaitė, K. Zmailaitė
E. Seilius ir V. Vyšniauskas

11. muz. Juozo Naujalio, žodž. Maironio, ar. K. Daugėlos LIETUVA BRANGI, atlieka solistai, ansambliai, choras ir orkestras

Dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas R.Barvainis