Kompozitoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus kūrinių koncertas „Meilės valsas“ iš ciklo „Trimito“ vasaros muzika“

2016 m. birželio 25 d. 17.00 val. Kėdainių miesto parko estradoje
P R O G R A M A

1. Sveiki atlieka orkestras
2. Išėjai, žodž. D. Teišerskytės Marta Lukošiūtė
3. Diena dar viena, žodž. S. Žlibino Viktoras Malinauskas
4. Vakaras prie telefono, žodž. J. Liniausko Eglė Juozapaitienė
5. Vienatvė, žodž. D. Teišerskytės Judita Leitaitė
6. Intermezzo atlieka orkestras
7. Rugsėjis, žodž. J. Liniausko Birutė Petrikytė
8. Likimų paukštė, žodž. D. Teišerskytės Birutė Petrikytė
9. Aš ateisiu, žodž. D. Teišerskytės Viktoras Malinauskas
10. Bobų vasaros saulė, žodž. E. Ričkienės Judita Leitaitė
11. Sonny šokis (choreografinė grupė, Robertynas Vainoras-saksofonas)
12. Meilės ruduo, žodž. D. Teišerskytės Marta Lukošiūtė
13. Fokstrotas šokis (choreografinė grupė)
14. Havajų gitaros pažadai, žodž. D. Teišerskytės Eglė Juozapaitienė
15. Aš – moteris, žodž. B. Dačiulis Birutė Petrikytė
16. Pamiršti namai, žodž. D. Teišerskytės Birutė Petrikytė
17. Samba šokis (choreografinė grupė)
18. Naktyje, žodž. J. Liniausko Eglė Juozapaitienė
19. Senelė, žodž. S. Povilaičio Viktoras Malinauskas
20. Meilės valsas, žodž. J. Liniausko atlieka visi

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėjai Sigita Stankevičiūtė
Dalyvauja merginų choreografinė grupė, vadovė Lilija Bernatavičienė

Vadovas Deividas Staponkus