Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kūrinių koncertas „Skinsiu raudoną rožę“

2014 m. gruodžio 27 d. 18 val. Zarasų kultūros centras
P R O G R A M A

1. Fantazija Drauge su daina, atlieka orkestras „Trimitas“
2. Ar žinai, žodž. Br. Mackevičiaus, solistė Ieva Juozapaitytė
3. Ištark mano vardą, žodž. B. Dačiulio, solistė Ieva Juozapaitytė
4. Kur balti keliai, žodž. J. Strielkūno, solistas Vladas Bagdonas
5. Meilės elegija, žodž. E. Selelionio, solistas Vladas Bagdonas
6. Laukiu tavo laiškų, žodž. V. Barausko, solistė Rasa Juzukonytė
7. Vakaras šile, žodž. L. Gargaso, solistė Rasa Juzukonytė
8. Linksmieji muzikantai, atlieka orkestras „Trimitas“
9. Skrido paukščiai, žodž. P. Gaulės, solistė Romualda Suchocka
10. Paskutinis tango, žodž. L. Petkevičienės, solistė Romualda Suchocka
11. Mano miestas, žodž. E. Selelionio, solistas Viktoras Malinauskas
12. Tu man atleisk, žodž. V. Bložės, solistas Viktoras Malinauskas
13. Tau mama, žodž. J. Lapašinsko, solistė Marta Lukošiūtė
14. Jau vaikystė nuskambėjo, žodž. P. Gaulės, solistė Marta Lukošiūtė
15. Vakaras su gėle, žodž. R. Skučaitės, solistai R. Suchocka ir V. Malinauskas
16. Krantų gėlė, žodž. V. Bložės, solistai R. Suchocka ir V. Malinauskas
17. Lauksiu tavęs ateinant, žodž. J. Lapašinsko, atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas Deividas Staponkus