2014 m. kovo 8 d. 18 val. Kėdainių arena

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas

 

P  R  O  G  R  A  M  A

 

 

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Vaida Genytė
3. “Ištark mano vardą“, žodž. B.Dačiulio solistė Vaida Genytė
4. “Kur balti keliai“, žodž.J.Strielkūnas solistas Vladas Bagdonas
5. “Meilės elegija“,žodž.E.Selelionio solistas Vladas Bagdonas
6. “Man meilės reikia“, žodž. St. Žlibino solistė Romualda Suchocka
7. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
8. „Tau mama“, žodž. J. Lapašinsko solistė Marta Lukošiūtė
9. „Jau vaikystė nuskambėjo“, žodž. P.Gaulės solistė Marta Lukošiūtė
10. „Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“

II dalis
11. “Polėkis“ atlieka orkestras „Trimitas“
12. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
13. “Laukiu tavo laiškų“,ž odž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
14. „Vakaro šokis“ atlieka orkestras „Trimitas“
15. “Tu vistiek ateisi“, žodž. B. Dačiulio solistė Romualda Suchocka
16. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
17. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
18. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
19. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
21. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

 

 

Dirigentas  Ugnius Vaiginis

Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas Deividas Staponkus