Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas

2014 m. kovo 16 d. 15 val. Vilkaviškio kultūros centras

P R O G R A M A

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“

2. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Ieva Juozapaitytė

3. “Ištark mano vardą“, žodž. B.Dačiulio solistė Ieva Juozapaitytė

4. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius

5. “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius

6. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“

7. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis

8. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis

9. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė

10. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė

11. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas

12. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas

13. „Tau mama“ (Polėkis) atlieka orkestras „Trimitas“

14. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė

15. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė

16. „Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas

17. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas

18. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis

Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė