2014 m. vasario 22 d. 18 val. Joniškio kultūros centras

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas

 

P  R  O  G  R  A  M  A

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Ieva Juozapaitytė
3. “Ištark mano vardą“, žodž. B.Dačiulio solistė Ieva Juozapaitytė
4. “Kur balti keliai“, žodž.J.Strielkūnas solistas Vladas Bagdonas
5. “Meilės elegija“,žodž.E.Selelionio solistas Vladas Bagdonas
6. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
7. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
8. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
9. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
10. “Laukiu tavo laiškų“,ž odž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
11. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
12. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
13. „Tau mama“ atlieka orkestras „Trimitas“
14. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
15. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
16. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R. Juzukonytė ir V. Malinauskas
17. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas Deividas Staponkus