2014 m. vasario 21 d. 18 val. Kauno valstybinė filharmonija

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas

 

P  R  O  G  R  A  M  A

 

 

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Man meilės reikia“, žodž. St. Žlibino solistė Romualda Suchocka
3. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
4. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
5. “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
6. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
7. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
8. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
9. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
10. “Laukiu tavo laiškų“,ž odž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
11. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
12. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
13. „Tau mama“ atlieka orkestras „Trimitas“
14. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
15. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
16. „Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
17. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
18. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas Deividas Staponkus