„Kokia nuostabi, Lietuva, esi“

Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos koncertas-minėjimas
„Kokia nuostabi, Lietuva, esi“

Lietuvos Respublikos Seimas
2014 m. kovo 11 d.

PROGRAMA

1. J. Naujalis, ar. K. Daugėla Fanfaros „Lietuva brangi“, dirig. U.Vaiginis

2. J. Naujalis, ar. K. Daugėla „Svajonė“, „Trimitas“, dirigentas U. Vaiginis

3. M. K. Čiurlionis, ar. K. Daugėla Preliudas, „Trimitas“, dirigentas U. Vaiginis

4. B. Jonušas „Gaudžia trimitai“, „Trimitas“, dirigentas U. Vaiginis

5. G. Savina „Lietuva“, žodž. J. Marcinkevičiaus, „Trimitas“ ir choras „Vilnius“, dirigentas P. Gylys

6. L. Vilkončius, žodž. B. Brazdžionio, L. Vilkončiaus „Garbės himnas“, „Trimitas“ ir choras „Vilnius“,
dirigentas P. Gylys

7. A. Raudonikis, žodž. J. Strielkūno „Kur balti keliai“, Vl. Bagdonas, dirigentas U. Vaiginis

8. A. Raudonikis, žodž. E. Selelionio „Meilės elegija“, Vl. Bagdonas, dirigentas U. Vaiginis

9. V. Kernagis, žodž. V. Kernagio „Baltas paukštis“, „Trimitas“ ir choras „Vilnius,
dirigentas P. Gylys

10. K. Mašanauskas, žodž. K. Mašanausko „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“, dirigentas P. Gylys

11. M. Martinaitis, žodž. M. Martinaičio „Šalis mana – širdis mana“, „Trimitas“ ir choras „Vilnius“,
dirigentas P. Gylys

12. ar. K. Daugėla „Kur lygūs laukai“, dirigentas U. Vaiginis

13. S. Šimkus, žodž. J. Zauerveino „Lietuviais esame mes gimę“, „Trimitas“ ir choras „Vilnius“,
dirigentas P. Gylys

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis
Choro meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys

Vadovas D. Staponkus