Europos diena

2014 m. gegužės 9 d. 12.00 val.
Eisena nuo V. Kudirkos aikštės iki Katedros aikštės
Europos diena

PROGRAMA

1. T.Adomavičius Visada pirmyn
2. P. Schefer, ar. A. Muliarčikas Erelio maršas
3. T. Adomavičius Skambėkite trimitai
4. J. Tallat-Kelpša, ar. K. Daugėla Kur lygūs laukai
5. B. Jonušas Gaudžia trimitai
6. B. Jonušas Nedėlios rytelį
7. T. Adomavičius Ėjo senis
8. B. Jonušas Plaukia sau laivelis
9. B. Jonušas Ramovėnai žengia
10. J. Schramel Viena yra Viena
11. A. Rodžers Sal Samba
12. ar. R.Woodfield Kai šventieji žygiuoja

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas D. Staponkus