Eisena

nuo Nepriklausomybės aikštės iki Aušros Vartų 2016 m. balandžio 30 d. 12.30 val.
P R O G R A M A

1. T. Adomavičius Visada pirmyn
2. T. Adomavičius Ėjo senis
3. B. Jonušas Gaudžia trimitai
4. K. Daugėla Per Vilniaus miestą
5. T. Adomavičius Skambėkite trimitai
6. G. Svilainis Visos upės
7. A. Raudonikis Drauge su daina
8. K. Daugėla Šventinis saliutas
9. M. Tamošiūnas Olimpinis maršas
10. Br. Jonušas Plaukė sau laivelis
11. Br. Jonušas Tėvynė šaukia
12. B. Dvarionas Maršas Vilnius

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis
Dalyvauja merginų choreografinė grupė, vadovė Lilija Bernatavičienė

Vadovas Deividas Staponkus