“Dainuojame Tėvynei ir Laisvei” („Beauštanti aušrelė“)

Koncerto 2017 m. rugsėjo 1 d.
“Dainuojame Tėvynei ir Laisvei” („Beauštanti aušrelė“) skirto Lietuvos laisvės dienai ir Mokslo metų pradžiai paminėti akimirkos