Ataskaitos

KĮ VPIO “Trimitas” biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

Finansinės ataskaitos
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

Metinės veiklos ataskaitos

2016

2015

2014

2013

 

Metinės veiklos planai
 

2016

2015

2014

2013

 

Trimito struktūra