fbpx

AUKŠTAITIJOS SOSTINĖ UTENA ŠVENČIA Šeimų šventę

Kompozitoriaus A. Raudonikio 85-mečio jubiliejinis koncertas
2019 m. gegužės 19 d. Utenos kultūros centras
P R O G R A M A

1. „Linksmieji muzikantai“, atlieka „Trimitas“, ar. Algimantas Raudonikis
2. „Ta nebaigta daina“, atlieka solistas Eugenijus Chrebtovas, žodžiai Violetos Sagaitytės, ar. Tomas Leiboras
3. „Tėviškės keleliai“, atlieka solistas Eugenijus Chrebtovas, žodžiai Vytauto Bložės, ar. Tomas Leiboras
4. „Man meilės reikia“, atlieka solistė Judita Leitaitė, žodžiai Stasio Žlibino, ar. Rimantas Giedraitis
5. „Tau, mama“, atlieka „Trimitas“, ar. Ugnius Vaiginis
6. „Tu man atleisk“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas, žodžiai Vytauto Bložės, ar. Liudas Šaltenis
7. „Mano miestas“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas, žodžiai Eduardo Selelionio, ar. Ugnius Vaiginis
8. „Argi mes kalti“, atlieka solistė Judita Leitaitė, žodžiai Algimanto Baltakio, ar. Tadas Šileika
9. „Paskutinis tango“, atlieka solistė Judita Leitaitė, žodžiai Laisvūnės Petkevičienės, ar. Kazys Daugėla
10. „Skrido paukščiai“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas, žodžiai Petro Gaulės, ar. Kazys Daugėla
11. „Krantų gėlė“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas, žodžiai Vytauto Bložės, ar. Mindaugas Tamošiūnas
12. „Kur aukštas klevas“, atlieka solistai Viktoras Malinauskas ir Valdemaras Frankonis, žodžiai Petro Gaulės, Kazys Daugėla
13. „Man dar širdy nesutema“, atlieka solistai Viktoras Malinauskas ir Valdemaras Frankonis, žodžiai Petro Gaulės, ar. Ugnius Vaiginis
14. „Lauksiu tavęs ateinant“, atlieka visi solistai, žodžiai Jono Lapašinsko, ar. Algimantas Raudonikis

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis, vadovas prof.dr.Antanas Kučinskas