fbpx

Komopozitoriaus A. Raudonikio 85-mečio jubiliejinis koncertas

 

2019 m. balandžio 26 d. Ukmergės kultūros centre

P R O G R A M A

  1. „Drauge su daina“, atlieka „Trimitas“
  2. „Tėvynė“, atlieka solistas Tomas Pavilionis, ar. K. Daugėla
  3. „Ištark mano vardą“, atlieka solistė Gabrielė Pavilionė, ar. R. Giedraitis
  4. „Jūros paslaptys“, atlieka solistai Gabrielė ir Tomas Pavilioniai, ar. A. Raudonikis
  5. „Tau, mama“ atlieka „Trimitas“
  6. „Jau vaikystė nuskambėjo“, atlieka solistė Lijana Žiedelytė
  7. „Tu man atleisk“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas
  8. „Mano miestas“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas
  9. „Linksmieji muzikantai“, atlieka „Trimitas“
  10. „Argi mes kalti“, atlieka solistė J. Leitaitė
  11. „Paskutinis tango“, atlieka solistė J. Leitaitė
  12. „Vakaras su gėle“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
  13. „Skrido paukščiai“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
  14. „Krantų gėlė“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
  15. „Lauksiu tavęs ateinant“, atlieka visi solistai

   

            Rezervas – „Vilniaus andante“, atlieka T. Pavilionis

   

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

 

                       

               Vadovas                                                                                                                Antanas Kučinskas