fbpx

Komopozitoriaus A. Raudonikio 85-mečio jubiliejinis koncertas

 

2019 m. balandžio 25 d. Marijampolės kultūros centre

P R O G R A M A

 1. „Drauge su daina“, atlieka „Trimitas“
 2. „Tau, mama“, atlieka solistė Kristina Zmailaitė
 3. „Vakaras“, atlieka solistas Edmundas Seilius
 4. „Karališkas rytas“, atlieka solistė Kristina Zmailaitė
 5. „Svaja“, atlieka solistas Edmundas Seilius
 6. “Dviese”, atlieka solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius
 7. „Linksmieji muzikantai“, atlieka „Trimitas“
 8. „Jau vaikystė nuskambėjo“, atlieka solistė Lijana Žiedelytė
 9. „Tu man atleisk“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas
 10. „Mano miestas“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas
 11. „Argi mes kalti“, atlieka solistė Judita Leitaitė
 12. „Paskutinis tango“, atlieka solistė Judita Leitaitė
 13. „Vakaras su gėle“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
 14. „Skrido paukščiai“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
 15. „Krantų gėlė“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
 16. „Lauksiu tavęs ateinant“, atlieka visi solistai.

 

           Rezervas – “Vėl gimtadienis”, atlieka solistė J. Leitaitė

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

 

                        

               Vadovas                                                                                                                Antanas Kučinskas