fbpx

Komopozitoriaus A. Raudonikio 85-mečio jubiliejinis koncertas

2019 m. balandžio 11 d. Plungės kultūros centre

P R O G R A M A

1. „Drauge su daina“, atlieka „Trimitas“
2. „Tėvynė“, atlieka solistas Tomas Pavilionis
3. „Tau, mama“, atlieka solistė Kristina Zmailaitė
4. „Svaja“, atlieka solistas Edmundas Seilius
5. „Ištark mano vardą“, atlieka solistė Gabrielė Pavilionė
6. „Dviese”, atlieka solistai Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius
7 „Jūros paslaptys“, atlieka solistai Gabrielė ir Tomas Pavilioniai
8 „Mylimos akys“, atlieka solistai Gabrielė ir Tomas Pavilioniai
9 „Ruduo“, atlieka solistė Giedrė Kelpšaitė
10 „Man meilės reikia“, atlieka solistė Giedrė Kelpšaitė
11 „Švelnumas“, atlieka solistas Tomas Pavilionis
12 „Linksmieji muzikantai“, atlieka „Trimitas“
13 „Vakaras šile“, atlieka solistė Lijana Žiedelytė
14 „Jau vaikystė nuskambėjo“, atlieka solistė Lijana Žiedelytė
15 „Tu man atleisk“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas
16 „Mano miestas“, atlieka solistas Viktoras Malinauskas
17 „Skrido paukščiai“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
18 „Krantų gėlė“, atlieka solistai Lijana Žiedelytė ir Viktoras Malinauskas
19 „Lauksiu tavęs ateinant“, atlieka visi solistai.

Dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas Antanas Kučinskas