fbpx

Prašome 2 proc. pajamų mokesčio skirti „Trimitui“

Jūsų pagalba mums reiškia labai daug.

Norintiems ir galintiems padėti „Trimitui“:

Paramos gavėjo kodas: 190755551;

Paramos gavėjo pavadinimas: Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“;

Prašyme  būtinai pažymėkite (X) langelį šalia grafos „6S Mokesčio  dalį skiriu paramos gavėjams“.

Skirti paramą galima iki 2019 m. gegužės 1 d.  užpildant FR0512 formos 04 versijos prašymą.