2014 m. kovo 28 d. 18 val.

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną rožę“

2014 m. kovo 28 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre
P R O G R A M A

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Ieva Juozapaitytė
3. “Ištark mano vardą“, žodž. B. Dačiulio solistė Ieva Juozapaitytė
4. “Mylėk ir lauk“, žodž. P. Gaulės solistai Romualda Suchocka
5. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
6. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
7. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
8. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
9. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
10. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
11. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
12. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
13. „Polėkis“ atlieka orkestras „Trimitas“
14. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
15. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
16. „Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
17. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
18. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas D. Staponkus