2014 m. kovo 21 d. 18 val. Šiaulių arena

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną rožę“

P R O G R A M A

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Ieva Juozapaitytė
3. “Ištark mano vardą“, žodž. B. Dačiulio solistė Ieva Juozapaitytė
4. “Kur balti keliai“, žodž. J. Strielkūnas solistas Vladas Bagdonas
5. “Meilės elegija“, žodž. E. Selelionio solistas Vladas Bagdonas
6. „Tau mama“, žodž. J. Lapašinsko solistė Marta Lukošiūtė
7. „Jau vaikystė nuskambėjo“, žodž. P.Gaulės solistė Marta Lukošiūtė
8. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
9. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
10. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
11. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
12. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
13. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
14. “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
15. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
16. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
17. „Polėkis“ atlieka orkestras „Trimitas“
18. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
19. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai Romualda Suchocka
20. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas D. Staponkus