2014 m. kovo 16 d. 15 val. Vilkaviškio kultūros centras

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną rožę“

P R O G R A M A

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Ieva Juozapaitytė
3. “Ištark mano vardą“, žodž. B.Dačiulio solistė Ieva Juozapaitytė
4. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
5. “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
6. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
7. “Man meilės reikia“, žodž. St. Žlibino solistė Romualda Suchocka
8. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
9. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
10. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
11. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
12. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
13. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
14. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
15. „Tau mama“ (Polėkis) atlieka orkestras „Trimitas“
16. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
17. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
18. „Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
19. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
20. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas D. Staponkus