2014 m. kovo 14 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijų teikimo ceremonija LR Vyriausybės rūmuose

 

PROGRAMA

1. ar. B. Amundsen Olimpinė atidarymo tema

2. E. Elgar Pomp and Circumstance

3. A. Raudonikis Dainų pynė „Drauge su daina“

4. Kiekvienam nominantui A. Pulkis fanfaros „Šokių sūkury“

Rezerve:

5. T. Adomavičius „Visada pirmyn“

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas D. Staponkus