2014 m. kovo 11 d.

 

Eisenos nuo LR Seimo iki Lukiškių aikštės ir pilietinės akcijos „Viena širdis“

PROGRAMA

1. T.Adomavičius Visada pirmyn
2. P. Schefer, ar. A. Muliarčikas Erelio maršas
3. T. Adomavičius Skambėkite trimitai
4. V. Kudirka, ar. K. Daugėla Tautinė giesmė
5. M. Verbickis Ukrainos himnas
6. B. Jonušas Gaudžia trimitai
7. B. Jonušas Nedėlios rytelį
8. T. Adomavičius Ėjo senis
9. B. Jonušas Plaukia sau laivelis
10. B. Jonušas Ramovėnai žengia
11. J. Schramel Viena yra Viena
12. A. Rodžers Sal Samba
13. M. Wilson 76 trombonai

Vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis

Vadovas D. Staponkus