2014 m. balandžio 5 d. 18 val.

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną rožę“
2014 m. balandžio 5 d. 18 val. kultūros centre Panevėžio bendruomenių rūmai

P R O G R A M A

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Vaida Genytė
3. “Ištark mano vardą“, žodž. B. Dačiulio solistė Vaida Genytė
4. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
5. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
6. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
7. “Tave matau“, žodž. P. Gaulės solistė Rasa Juzukonytė
8. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
9. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
10. “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
11. “Mylėk ir lauk“, žodž. P. Gaulės solistai Romualda Suchocka
12. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
13. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
14. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
15. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
16. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
17. „Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
18. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R.Suchocka ir V.Malinauskas
19. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas D. Staponkus