2014 m. balandžio 24 d. 19 val. Liertuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

 

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną rožę“

P R O G R A M A
I dalis
1. Fanfaros atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Tėvynė“, žodž. J. Lapašinsko solistas Tomas Pavilionis
3. “Ar žinai“, žodž. Br. Mackevičiaus solistė Vaida Genytė
4. “Ištark mano vardą“, žodž. B. Dačiulio solistė Vaida Genytė
5. “Laiškas motinai“, žodž. E.Selelionio solistas Vytautas Juozapaitis
6. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
7. „Vakaras šile“, žodž. L. Gargaso solistė Rasa Juzukonytė
8. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
9. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
10. “Tu vistiek ateisi“, žodž. B. Dačiulio solistė Ieva Juozapaitytė
11. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
12. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
13. „Tau mama“, žodž. J. Lapašinsko solistė Marta Lukošiūtė
14. „Jau vaikystė nuskambėjo“, žodž. P.Gaulės solistė Marta Lukošiūtė
15. „Ta nebaigta daina“, žodž. V. Sagaitytės solistas Eugenijus Chrebtovas
16. „Tėviškės keleliai“, žodž. V. Bložės solistas Eugenijus Chrebtovas
II dalis

1. “Kur balti keliai“, žodž. J. Strielkūno choras „Vilnius“, solistas Vladas Bagdonas, diriguoja Povilas Gylys
2. “Meilės elegija“, žodž. E. Selelionio choras „Vilnius“, solistas Vladas Bagdonas, diriguoja Povilas Gylys
3. “Jūra“, žodž. V. Bložės atlieka choras „Vilnius“, diriguoja Povilas Gylys
4. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Tomas Pavilionis
5. “Mylėki ir lauk“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
6. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
7. “Švelnumas“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
8. “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio solistas Edmundas Seilius
9. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
10. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
11. Pjesė orkestrui “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
12. “Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės solistai R. Suchocka ir V. Malinauskas
13. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R. Suchocka ir V. Malinauskas
14. “Kur aukštas klevas“, žodž. P. Gaulės solistai V. Frankonis ir V. Šiškauskas
15. “Dar širdy ne sutema“, žodž. P. Gaulės atlieka choras „Vilnius“, solistai V. Frankonis ir V. Šiškauskas
16. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka choras „Vilnius“, orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas D. Staponkus