2014 m. balandžio 17 d. 18 val. Utenos kultūros centras

Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudoną rožę“

P R O G R A M A

1. Fantazija „Drauge su daina“ atlieka orkestras „Trimitas“
2. “Svaja“, žodž. E. Selelionio solistas Tomas Pavilionis
3. “Vilniaus andante“, žodž. E. Selelionio solistas Tomas Pavilionis
4. “Mylėki ir lauk“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
5. „Skrido paukščiai“, žodž. P. Gaulės solistė Romualda Suchocka
6. “Linksmieji muzikantai“ atlieka orkestras „Trimitas“
7. “Klouno daina“, žodž. V. Bložės solistas Mečislovas Subelis
8. „Vėjo išdaigos“, žodž. A. Baltakio solistas Mečislovas Subelis
9. “Laukiu tavo laiškų“, žodž. V. Barausko solistė Rasa Juzukonytė
10. „Vakaras šile“, žodž. L. Gargaso solistė Rasa Juzukonytė
11. “Mano miestas“, žodž. E. Selelionio solistas Viktoras Malinauskas
12. “Tu man atleisk“, žodž. V. Bložės solistas Viktoras Malinauskas
13. “Argi mes kalti“, žodž. A. Baltakio solistė Judita Leitaitė
14. “Paskutinis tango“, žodž. L. Petkevičienės solistė Judita Leitaitė
15. “Vakaras su gėle“, žodž. R. Skučaitės solistai R. Suchocka ir V. Malinauskas
16. “Krantų gėlė“, žodž. V. Bložės solistai R. Suchocka ir V. Malinauskas
17. “Lauksiu tavęs ateinant“, žodž. J. Lapašinsko atlieka orkestras „Trimitas“ ir visi solistai

Dirigentas Ugnius Vaiginis
Koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė

Vadovas D. Staponkus